Karta pobytu

czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

  Czym jest karta pobytu

Rekrutacja obcokrajowców

Karta pobytu to dokument pobytowy, o który może ubiegać się każdy cudzoziemiec przebywający legalnie w Polsce.
Wniosek o złożenie „karty pobytu” należy złożyć do Wojewody właściwego dla pobytu cudzoziemca tzn. jeśli mieszkasz (przebywasz) w województwie wielkopolskim np. w Jarocinie, albo w Poznaniu, wniosek musisz złożyć do Wojewody Wielkopolskiego.

Najczęstszą przyczyną ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy przez cudzoziemców jest przedłużenie legalnego pobytu w Polsce w celu wykonywania pracy, lub połączenia się z rodziną.
Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata i uzależniony jest on od tego, jak długo pracodawca chce powierzać Ci pracę.

  Jak uzyskać kartę pobytu

Dla kogo jest karta pobytu

To dokument dla obcokrajowca przebywającego w Polsce.
Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi, któremu udzielono w Polsce:

 • zezwolenia na pobyt czasowy albo pobyt stały
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zgodę na pobyt humanitarny
 • ochrony międzynarodowej (nadano status uchodźcy)
Co daje posiadanie karty pobytu

legalność pobytu, podróżowania i pracy • potwierdza tożsamość cudzoziemca w czasie jego pobytu na terenie RP oraz uprawnienia jakie posiada np. zgodę na pracę
 • uprawnia (wraz z paszportem) do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy pobytowej
 • uprawnia do podróżowania po terytorium innych państwa strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu 180 dniowego okresu
Kiedy złożyć wniosek o kartę pobytu

najpóźniej w ostatni dzień legalnego pobytu


Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy możesz złożyć jeśli planujesz przebywać w Polsce przez okres przekraczający 3 miesiące. Taki wniosek należy złożyć nie później niż w ostatni dzień legalnego pobytu na terenie Polski osobiście w odpowiednim urzędzie, lub wysłać pocztą listem rejestrowanym.
Czy sam wniosek wystarczy

Niestety sam wniosek nie wystarczy.
Aby procedura rozpatrywania wniosku się rozpoczęła, na etapie złożenia wniosku musisz dołączyć:

 • 4 fotografie
 • Kserokopię paszportu (oryginał do wglądu)
 • Opłatę skarbową w wysokości 440 zł
Co po złożeniu wniosku

W trakcie rozpatrywania Twojego wniosku trzeba będzie dostarczyć kilka dodatkowych dokumentów:

 • załącznik nr 1 wystawiony przez pracodawcę, potwierdzający posiadanie przez Ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy, stabilnego i regularnego źródła dochodu oraz ubezpieczenia zdrowotnego (dla umów o pracę i zlecenia)
 • dokument potwierdzający zapewnienie zamieszkania na terenie Polski
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (dla umów o dzieło)
 • potwierdzenie posiadania formalnych kwalifikacji w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
O czym należy pamiętać

Jeśli zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia Cię także do wykonywania pracy, to uprawnienie to ogranicza się tylko do wykonywania pracy na warunkach w nim podanych.

Jeśli w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę jest adnotacja, że pracę możesz wykonywać dla przedsiębiorstwa X, to nie możesz pracować u innego pracodawcy na podstawie posiadanego zezwolenia.
Jeśli posiadasz kartę pobytu i zmieniasz pracodawcę pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest poinformowanie o tym fakcie Wojewody, który wydał Ci zezwolenie na pobyt czasowy. Na złożenie takiej informacji masz 15 dni od utraty bądź zmiany pracy. Jeśli chcesz pracować dla innego pracodawcy musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy i pracę. W przeciwnym razie Twój pobyt i praca będą nielegalne.

Przygotowanie wniosku o kartę pobytu

 • • Chcesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?
 • • Nie wiesz jak to zrobić?
 • • Przepisy i biurokracja Cię przerastają?
Zgłoś się do nas po pomoc. Wypełnij formularz i zamów gotowy wniosek wraz z instrukcją i załącznikami. Całość dokumentacji otrzymasz do wybranego paczkomatu.

  Zobacz także

Baza ofert pracy

Jak znaleźć pracę za granicą

Jak napisać CV w języku obcym

Pesel dla cudzoziemca

  Utwórz konto kandydata

Co musisz zrobić, żeby zarejestrować konto kandydata?

Wystarczy, że podasz adres e-mail, imię i nazwisko, oraz nadasz hasło.

Rejestracja zajmie Ci mniej niż 1 minutę.

ZAŁÓŻ KONTO KANDYDATA

  Skontaktuj się z nami

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS.

Jeśli brakuje ci informacji, skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego.
Komunikujemy się w 6 językach - angielskim, niemieckim, gruzińskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.
Ze względu na dużą ilość zapytań na naszą odpowiedz poczekasz ok 2-3 dni roboczych.