Obowiązek maseczek na ulicy zniesiony


Od 15 maja 2021 polski rząd - w drodze opublikowanego już rozporządzenia - znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu. Co to oznacza? Czy będzie można wyjść z domu bez maseczki? O czym trzeba pamiętać? Gdzie i kiedy należy zakrywać usta i nos? Między innymi w środkach transportu publicznego.