Kto może odwołać lub skrócić kwarantannę


Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że nie ma prawa zwalniać z kwarantanny ani skracać czasu jej trwania.