Kiedy i komu nie potrzebne jest pozwolenie na pracę?


Cudzoziemiec chcący pracować w Polsce powinien posiadać specjalne pozwolenie na pracę. Istnieją jednak sytuacje, kiedy nie jest ono potrzebne. Co to za przypadki?