Czym jest karta pobytu?


Karta pobytu jest dokumentem upoważniającym cudzoziemca do przebywania na terytorium Polski bez konieczności posiadania wizy. Posiadanie jej ma wiele zalet, ale ma też wady. Sprawdź, czy jest dla Ciebie.